Petrol Station

Polycarbonate, wood

Bij een leegstaand tankstation, waarvan alleen het dak en het kassahuisje nog bestond, zijn onder de dakrand nieuwe wanden geplaatst van halftransparant polycarbonaat, tegen een constructie van houten balken. Vervolgens is het originele licht in het plafond opnieuw aangesloten, waardoor het object ’s avonds van binnenuit verlicht werd.